Kancelaria

Brokerska

licencjonowany

broker

ubezpieczeniowy

I ETAP

 

PRZEPROWADZAMY AUDYT OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO

Przeprowadzamy profesjonalną analizę (na terenie zakładu) w dwóch płaszczyznach:

 

  • TECHNICZNEJ - realizowanej przez Lotus Group obejmującej analizę ryzyka i zagrożeń powodujących szkody wraz propozycją ich wyeliminowania. Nasi inżynierowie, przy współpracy z ekspertami z zakresu likwidacji szkód podmiotów gospodarczych wykonują wieloelementowy przegląd obszarów działalności firmy w poszukiwaniu źródeł zagrożeń mogących spowodować powstanie szkód. Wskutek tych działań:

    • klasyfikujemy wszelkie zagrożenia, 

    • wydajemy rekomendację w celu minimalizacji niebezpieczeństw, która określa co można i co bezwzględnie należy uwzględnić w ramach krótko i długofalowych zadań organizacyjnych lub remontowo – inwestycyjnych.

  • UBEZPIECZENIOWEJ - określającej obszary, które wymagają wzmocnienia zabezpieczenia z określeniem właściwego modelu ubezpieczenia i struktury sum ubezpieczenia.

 

 

Mówiąc wprost - chcemy Państwa poznać. Chcemy rozpoznać wszelkie  potrzeby ubezpieczeniowe by móc dobrać najodpowiedniejszy program ubezpieczeniowy, przy jednoczesnym uwzględnieniu istotnego aspektu kosztów polisy ubezpieczeniowej. 

Wiedza techniczna  i doświadczenie likwidacyjne  pozwala nam na przeprowadzenie profesjonalnego  audytu ubezpieczeniowego, obejmującego analizę ryzyka i zagrożeń wraz
z propozycją ich wyeliminowania.

 

 

Dysponujemy zapleczem inżynierskim w postaci doświadczonej kadry inżynierów
z różnych dziedzin, techników, kontrolerów,  dzięki czemu możemy służyć  fachowym wsparciem w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym,  

jak i w likwidacji szkód.

II ETAP

 

PRZYGOTOWUJEMY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

Po przeprowadzonym audycie, poznaniu klienta i wszelkich zagrożeń w jego otoczeniu, opracowujemy dedykowany program ubezpieczeniowy. Równocześnie korzystamy z wdrożonych przez nasz zespół programów ubezpieczeniowych ukierunkowanych na konkretne rodzaje działalności:

 

- samorządy

- rynek paliw ciekłych i stałych

- transport towarów

- wspólny mieszkaniowe

 

 

Pozyskujemy oferty z Towarzystw Ubezpieczeń I negocjujemy

w imieniu Klienta ostateczny ich kształt.

Wiedza prawnicza pozwala nam na analizę ogólnych warunków ubezpieczenia oraz analizę  różnych zdarzeń wynikających z działalności gospodarczej w aspekcie  zapisów kodeksu cywilnego i innych przepisów  prawnych.

 

III ETAP

 

OBSŁUGUJEMY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

- PRZEZ CAŁY OKRES JEGO OBOWIĄZYWANIA

Na bieżąco administrujemy zawartymi umowami ubezpieczeniowymi oraz gwarancjami, włącznie z monitorowaniem terminów zapłaty składek.

 

W przypadku wystąpienia szkód nadzorujemy przebieg postępowania likwidacyjnego, pomagając w kompletowaniu wymaganej dokumentacji , dając właściwą interpretację zapisów OWU.

Chcemy być partnerem biznesowym,

w prawdziwym rozumieniu tego słowa znaczeniu, tworząc relacje na lata.

Osiągamy to poprzez założony standard działania, który jest doceniany przez naszych Klientów.

 

Gwarantujemy, że zobaczycie Państwo różnicę w naszej pracy,

to wyróżnia nas na tle innych firm. 

Jak zacząć z nami

współpracę ?

Jakie obszary działania firmy analizujemy?

Jakie informacje o działalności

firmy są nam potrzebne?

Przedstawiamy Państwu model działania

naszej

firmy

 

- od podpisania pełnomocnictwa do stałej obsługi.

Zanim zaczniemy...  pragniemy zwrócić uwagę, że usługa brokerska nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami !

 

.. a zatem:

 

ROZPOCZĘCIE DZIAŁAŃ 

 

DZIAŁANIA BROKERA OPIERAJĄ SIĘ NA UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWIE DO REPREZENTOWANIA KLIENTA WE WSZELKICH UZGODNIENIACH I NEGOCJACJACH Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZEŃ.

Zaufanie partnera biznesowego to wynik rzetelnej pracy

i wspierania w trudnych sytuacjach.

 

Mamy satysfakcję,

że nasze działania wypełniają oczekiwania naszych Klientów oraz pozytywnie zaskakują ich oferowanymi pomysłami

na poszerzanie współpracy.

Zapraszamy zatem do kontaktu pod wskazany poniżej numer telefonu lub drogą elektroniczną:

 

Siedziba:

 

 

 

 

 

Lotus Broker Sp. z o.o.

ul. Szobiszowicka 1 lok. 1

44-100 Gliwice

 

Kapitał zakładowy 5000,00 zł; Nip: 9691612206; Regon: 360859597; KRS 0000545012 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS.

 

Spółka wpisana do Rejestru Brokerów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod  nr 2136/15 w zakresie ubezpieczeń. 

Formularz kontaktowy:

Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Rodzaj działania
Treść wiadomości
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

   +48 606-965-467

 

kontakt@lotusbroker.pl

Kontakt:

Webdesign © 2019 -2020 Move-you.pl         Copyright © 2015 -2019 Lotus Group. All rights reserved.