Zawsze tam gdzie pojawi się powyższy znak - wskazujemy korzyści dla Twojej firmy!!!

LOTUS GROUP

MEMORANDUM

OBSZAR DZIAŁAŃ 

KOMPETENCJE

MODEL DZIAŁANIA

NASZE USŁUGI

JAK MOŻEMY CI  POMÓC?  

 

 

KONTAKT Z NAMI

                                             SZANOWNI PAŃSTWO,
 
 
MACIE PRZED SOBĄ KOMPENDIUM WIEDZY O USŁUGACH EKSPERCKICH BĘDĄCYCH KOMPILACJĄ PRZEMYŚLANYCH
I UZUPEŁNIAJĄCYCH SIĘ USŁUG, KTÓRYCH KSZTAŁTOWANIE TRWAŁO PONAD 10 LAT PRACY W POSZCZEGÓLNYCH NIEZALEŻNYCH DZIEDZINACH. 
 
DOŚWIADCZENIE ZDOBYTE NA PRZESTRZENI LAT, UGRUNTOWYWANE WIEDZĄ EKSPERCKĄ, KSZTAŁTOWAŁO SIĘ W RAMACH DZIAŁAŃ FIRM RZECZOZNAWCZYCH, KONTROLNYCH, LIKWIDACYJNYCH JAK RÓWNIEŻ FINANSOWYCH (UBEZPIECZENIOWYCH), SKĄD SIĘGAJĄ NASZE KORZENIE ZAWODOWE. ŚWIADOMOŚĆ POTRZEB KLIENTÓW, CZĘSTO DIAGNOZOWANIA PRZEZ NAS W TRAKCIE BUDOWANIA WSPÓŁPRACY NA RÓŻNORODNYCH BRANŻOWO KLIENTACH POZWOLIŁA NA UKSZTAŁTOWANIE DEDYKOWANYCH USŁUG W FORMULE:
 

- DORADZTWA (CONSULTINGU) CZYLI PROWADZENIA I WSPIERANIA KLIENTA W DZIAŁANIACH ZAWODOWYCH PRZY POKONYWANIU TRUDNOŚCI W WYZWANIACH CODZIENNEJ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ,

 
- PRZEJĘCIA OBOWIĄZKÓW (OUTSOURCINGU) CZYLI CAŁKOWITEGO ODCIĄŻENIA W CODZIENNYCH ZMAGANIACH ZAWODOWYCH DAJĄC TYM SAMYM MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA KOSZTÓW I SKUPIENIU SIĘ NA GŁÓWNYM NURCIE DZIAŁANIA FIRMY,
 
POPRZEZ OFERTĘ USŁUG WŁASNYCH ORAZ USŁUG GRONA FIRM PARTNERSKICH CHCEMY ROZWIJAĆ PAŃSTWA FIRMĘ
I DAWAĆ JEDNOCZEŚNIE PRZEWAGĘ RYNKOWĄ. WYRAŻAMY WOLĘ DZIAŁANIA W TYCH MIEJSCACH I OBSZARACH FIRMY, GDZIE POTRZEBNE JEST ODCIĄŻENIE, UWOLNIENIE MOCY I PRZESTRZENI DO DZIAŁANIA, WŁAŚCIWA ORGANIZACJA KOSZTOWA I ORGANIZACYJNA. 
 
NIEZALEŻNIE OD MODELU WSPÓŁPRACY JAKĄ PODEJMIEMY, A JESTEM GŁĘBOKO PRZEKONANY ŻE TO NASTĄPI, PRAGNĘ ZŁOŻYĆ ZAPEWNIENIE NAJWYŻSZEGO STANDARDU NASZYCH DZIAŁAŃ ORAZ GWARANCJĘ BUDOWANIA PARTNERSKICH RELACJI BIZNESOWYCH NA LATA.
 
ZAPRASZAM SERDECZNIE DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA!
 
 
                                                                               Z POWAŻANIEM
 
 
                                                                               DAWID TROCHIMIUK
                                                                               PRZEZES ZARZĄDU LOTUS GROUP SP. Z O.O.