Zawsze tam gdzie pojawi się powyższy znak - wskazujemy korzyści dla Twojej firmy!!!

LOTUS GROUP

MEMORANDUM

OBSZAR DZIAŁAŃ 

KOMPETENCJE

MODEL DZIAŁANIA

NASZE USŁUGI

JAK MOŻEMY CI  POMÓC?  

 

 

KONTAKT Z NAMI

KONTROLUJEMY JAKOŚĆ TOWARÓW 

NADZORUJEMY WYKONANIE USŁUG

WYLICZAMY WARTOŚĆ STRAT SPOWODOWANYCH SZKODAMII

PROWADZIMY WIELOWARIANTOWE ANALIZY UBEZPIECZENIOWE / WYCENIAMY MIENIE

KOMPLEKSOWO AUDYTUJEMY FIRMY ZABEZPIECZAJĄC PRZED POWSTANIEM SZKÓD

WYKONUJEMY ANALIZY I OPINIE TECHNICZNE

SZKOLIMY I POMAGAMY W ROZWOJU

ZARZĄDZAMY RYZYKIEM/ ZABEZPIECZAMY FIRMY

... ORAZ WSPOMAGAMY W TRUDNYCH ZADANIACH

KONTAKT BEZPOŚREDNI:

+48 790208553

 

NA ŻYCZENIE NASZYCH KLIENTÓW WYKONUJEMY DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU WSPOMÓC PROCES UBEZPIECZEŃ REALIZOWANY PRZEZ DEDYKOWANE DO TEGO CELU PODMIOTY LUB DAJĄCE MOŻLIWOŚĆ SPRAWNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO SZKODY.
 
 
STATYSTYKI SZKODOWE
 
W CELU ZABEZPIECZENIA INTERESÓW NASZYCH KLIENTÓW W SYTUACJI WYSTĘPOWANIA ZDARZEŃ LOSOWYCH PROWADZIMY STATYSTYKĘ I ANALIZĘ PRZEBIEGU ZDARZEŃ (W MIEJSCU/ CZASIE / OTOCZENIU), JAK RÓWNIEŻ WYKONUJEMY WYCENY MAJĄTKU DO CELÓW UBEZPIECZENIOWYCH.
 
PROWADZIMY AKTYWNE DZIAŁANIA:
 
  • ZABEZPIECZAJĄCE WYŁUDZENIOM
  • OGRANICZAJĄCE POWTARZALNOŚĆ ZDARZEŃ SZKODOWYCH
  • WDRAŻAJĄCE NARZĘDZIA SKUTECZNEJ KONTROLI SUBLIMITÓW / LIMITÓW USTANOWIONYCH W POLISACH
  • POLEGAJĄCE NA SPRAWNYM ZARZĄDZANIU RYZYKIEM UBEZPIECZENIOWYM
Efektem naszych działań  są:
 
- raporty i opnie
- kalkulacje i wyceny
 
WYCENY

 

W zakresie maszyn i urządzeń oraz obiektów budowlanych wykonujemy wyceny wartości poszczególnego rodzaju mienia, w dwóch wariantach:
- inzynierskiej
- rzeczoznawczej
 
Dla potrzeb ubezpieczeniowych  - wyceny potencjalnej sumy Ubezpieczenia majątku, wyceny wykonujemy w szerszym zakresie grup rodzajowych.
 
 
 
 
 
 
Dla potrzeb odsprzedaży mienia - weryfikacji wartości rynkowych. 

1. OPTYMALIZUJESZ SKŁADKĘ UBEZPIECZENIOWĄ.

2. W PRZYPADKU SZKODY OTRZYMASZ PEŁNE ODZKODOWANIE.