Zawsze tam gdzie pojawi się powyższy znak - wskazujemy korzyści dla Twojej firmy!!!

LOTUS GROUP

MEMORANDUM

OBSZAR DZIAŁAŃ 

KOMPETENCJE

MODEL DZIAŁANIA

NASZE USŁUGI

JAK MOŻEMY CI  POMÓC?  

 

 

KONTAKT Z NAMI

KONTROLUJEMY JAKOŚĆ TOWARÓW 

NADZORUJEMY WYKONANIE USŁUG

WYLICZAMY WARTOŚĆ STRAT SPOWODOWANYCH STRATAMI

PROWADZIMY WIELOWARIANTOWE ANALIZY UBEZPIECZENIOWE / WYCENIAMUY MIENIE

KOMPLEKSOWO AUDYTUJEMY FIRMY ZABEZPIECZAJĄC PRZED POWSTANIEM SZKÓD

WYKONUJEMY ANALIZY I OPINIE TECHNICZNE

SZKOLIMY I POMAGAMY W ROZWOJU

ZARZĄDZAMY RYZYKIEM/ ZABEZPIECZAMY FIRMY

... ORAZ WSPOMAGAMY W TRUDNYCH ZADANIACH

KONTAKT BEZPOŚREDNI:

+48 790208553

 

Naszym zadaniem nie jest wytykać błędy, czy też krytykować - sygnalizujem problemy i wyczulamy na obiektywne spojrzenie na firmę - wyłącznie w trosce o uniknięcie niepotrzebnych problemów. 

 

AUDYT OCENY RYZYKA TECHNICZNEGO (AOR-T)

AUDYT OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO (AOR-U)

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

NASZE DZIAŁANIA TO ZABEZPIECZANIE FIRM NA WYPADEK ZDARZEŃ LOSOWYCH...

 

W pierwszej kolejności audytując firmę znajdujemy te obszary działania, które powodują ryzyko wystapienia problemów technicznych i organizacyjnych w prowadzonej działalności.

Bardzo często łączy się to z wylistowaniem zaniedbań i obszarów niskiej organizacji pracy.

 

 

 

 

 

 

 

Następnie znająć zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne audytowanej Firmy pomagamy Klientom przygotować plan działań w sytuacji kryzysowej. Wspólnie, prowadząc krok po kroku modelujemy procedury, aby klient mógł świadomie zabezpieczyć się na wypadek utrudnienia, wstrzymania lub w skrajnym przypadku całkowitego uniemożliwienia prowadzenia działalności.  

 

Usługę taką świadczymy dla trzech wymiarów potrzeb:

 

  • Plan Ciągłości Działania

 

 

 

 

 

 

 

  • zabezpieczenie nowych / planowanych działalności

 

 

 

 

 

 

  • plan minimalizacji strat w chwili uruchomiania działań Naszego zespołu, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia kryzysowego

Audyt ten jest na ogół rozszerzeniem działań audytu technicznego. Nasi inżynierowie, przy współpracy

z ekspertami z zakresu likwidacji szkód podmiotów gospodarczych wykonują wieloelementowy przegląd obszarów działalności firmy

w poszukiwaniu źródeł zagrożeń mogących spowodować powstanie szkód.

 

Wskutek takich działań klasyfikujemy wszelkie zagrożenia, wydajemy rekomendację do minimalizacji niebezpieczeństw - czyli co należy poprawić  bezwzględnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendujemy, co można  i  co należy uwzględnić w ramach krótko

 i długofalowych zadań organizacyjnych lub remontowo - inwestycyjnych. 

Sprawdzamy wielopłaszczyznowo poszczególne obszary działalności firmy. Analizujemy zagrożenia związane z działalnością aktywną

i pasywną. Odpowiednio, nasi inżynierowie skupiają uwagę

na rodzaj i specyfikę działalności (usługi/produkcja) badając wszelkiego rodzaju zależności

i oddziaływania w aspekcie zagrożeń wewnętrznych

i zewnętrznych, funkcjonującego modelu organizacyjnego. 

 

Bazując na wiedzy ekspertów konfrontujemy obowiązujące w firmie lub zakładzie standardy działania, poziom zabezpieczeń

i celność oraz zasadność podejmowanej prewencji względem obowiązujących przepisów prawa, standardów rynkowych,

z jednoczesnym uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. 

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

 

 

 

 

 


AUDYT ZGODNOŚCI 

 

 

 

 

 


AUDYT ORGANIZACYJNY

ZACZNIESZ DZIAŁAĆ EFEKTYWNIEJ I PEWNIEJ

WYKAZUJEMY MIEJSCA NIEDOSTATECZNEJ KONTROLI ORAZ STRAT FINANSOWYCH DLA FIRMY

1. OSZCZĘDZASZ STRATY W PRZESTOJU PRODUKCJI

2. OSZCZĘDZASZ NA SKŁADCE UBEZPIECZENIA UTRACONEGO ZYSKU

NIE TRACISZ NA WYDŁUZAJĄCYCH SIĘ TERMINACH ROZPOCZĘCIA DZIAŁAŃ

MINIMALIZUJESZ STRATY WYNIKAJĄCE Z PRZESTOJU W DZIAŁANIACH

1. OSZCZĘDZASZ NA       KOSZTACH UBEZPIECZENIA

2. USPRAWNIASZ DZIAŁANIE FIERMY

3. ZAPEWNIASZ SOBIE SKUTECZNĄ OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ

ZWIĘKSZYSZ EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA FIMY CO MA WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY DZIAŁANIA

UNIKAJ STRAT FINANSOWYCH Z TYTUŁU ZANIEDBAŃ LUB BRAKÓW W DZIAŁANIACH