Zawsze tam gdzie pojawi się powyższy znak - wskazujemy korzyści dla Twojej firmy!!!

LOTUS GROUP

MEMORANDUM

OBSZAR DZIAŁAŃ 

KOMPETENCJE

MODEL DZIAŁANIA

NASZE USŁUGI

JAK MOŻEMY CI  POMÓC?  

 

 

KONTAKT Z NAMI

KONTROLUJEMY JAKOŚĆ TOWARÓW 

NADZORUJEMY WYKONANIE USŁUG

WYLICZAMY WARTOŚĆ STRAT SPOWODOWANYCH STRATAMI

PROWADZIMY WIELOWARIANTOWE ANALIZY UBEZPIECZENIOWE / WYCENIAMY MIENIE

KOMPLEKSOWO AUDYTUJEMY FIRMY ZABEZPIECZAJĄC PRZED POWSTANIEM SZKÓD

WYKONUJEMY ANALIZY I OPINIE TECHNICZNE

SZKOLIMY I POMAGAMY W ROZWOJU

ZARZĄDZAMY RYZYKIEM/ ZABEZPIECZAMY FIRMY

... ORAZ WSPOMAGAMY W TRUDNYCH ZADANIACH

KONTAKT BEZPOŚREDNI:

+48 790208553

 

KONTROLE TOWARÓW 
 
Istotnym aspektem działalności Lotus Group są usługi kontrolne realizowane przez NASZYCH doświadczonych kontrolerów
i audytorów. Oferujemy działania mające
na celu przeprowadzenie szczegółowej/  wyrywkowej oceny jakościowo – ilościowej towarów a przede wszystkim usług związanych ściśle z gospodarką materiałową
i obrotem towarów.
 
 
 
 
 
 

 

 
Wspieramy i zabezpieczamy naszych klientów w identyfikacji i eliminacji towarów i usług niepełnowartościowych. Diagnozujemy przyczyny źródłowe nieścisłości z ustaleniem przyczyny wstąpienia reklamacji. 
 
Usługi wykonywane są przy wysyłkach / odbiorach towarów, jak również montażach / demontażach maszyn lub konstrukcji a w szczególności odnoszą się do zabezpieczenia kontrahentów przed potencjalnymi lub występującym uprzednio reklamacjami.

 

 

 

 

 

 

 
 
AUDYTY I NADZORY WYKONANIA USŁUG
 
Uzupełnieniem kontroli towarów są działania prowadzone przy przeładunkach / produkcji / montażu / demontażu, takie jak:
 
  • kontrole zabezpieczenia ładunków do transportu (weryfikacja sposobów sztauowania - również ponadgabaryty)

 

 

 

 

  • kontrole stanu technicznego oraz czystości kontenerów

 

 

 

  • weryfikacje zgodności / niezgodności wykonanych prac technicznych
  • nadzory nad terminowym wykonaniem usług
  • kontrole działań zabezpieczających / prewencyjnych
  • audyty wypełnienia procedur / instrukcji
Efektem naszych działań  są:
 
- raporty pokontrolne
- raporty podsumowujące z analizą przyczyn
- raporty końcowe z wnioskami
  i rekomendacjami na przyszłość

1. DAJEMY PODSTAWĘ DO SKUTECZNEJ REKLAMACJI.

2. ZABEZPIECZAMY PRZED  STRATAMI FINANSOWYMI

ZABEZPIECZAMY TERMINOWĄ REALIZACJĘ KONTRAKTÓW

ZABEZPIECZAMY PRZED STRATAMI WYNIKAJĄCYMI Z NIEPOTRZEBNYCH REKLAMACJI

ELIMINUJEMY STRATY SPOWODOWANE SZKODAMI W ŁADUNKU