Zawsze tam gdzie pojawi się powyższy znak - wskazujemy korzyści dla Twojej firmy!!!

LOTUS GROUP

MEMORANDUM

OBSZAR DZIAŁAŃ 

KOMPETENCJE

MODEL DZIAŁANIA

NASZE USŁUGI

JAK MOŻEMY CI  POMÓC?  

 

 

KONTAKT Z NAMI

KONTROLUJEMY JAKOŚĆ TOWARÓW 

NADZORUJEMY WYKONANIE USŁUG

WYLICZAMY WARTOŚĆ STRAT SPOWODOWANYCH STRATAMI

PROWADZIMY WIELOWARIANTOWE ANALIZY UBEZPIECZENIOWE / WYCENIAMUY MIENIE

KOMPLEKSOWO AUDYTUJEMY FIRMY ZABEZPIECZAJĄC PRZED POWSTANIEM SZKÓD

WYKONUJEMY ANALIZY I OPINIE TECHNICZNE

SZKOLIMY I POMAGAMY W ROZWOJU

ZARZĄDZAMY RYZYKIEM/ ZABEZPIECZAMY FIRMY

... ORAZ WSPOMAGAMY W TRUDNYCH ZADANIACH

KONTAKT BEZPOŚREDNI:

+48 790208553

 

 

W RAMACH DZIAŁAŃ NASZEJ FIRMY PROWADZIMY CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNE SZKÓD W SZEROKIM SPEKTRUM RYZYK UBEZPIECZENIOWYCH.

W ZALEŻNOŚCI OD OCZEKIWAŃ NASZYCH KLIENTÓW ODPOWIEDNIO ORGANIZUJEMY  PODEJMOWANE DZIAŁANIA. 

 

Zawsze przy realizacji zleceń: 

 

 • skupiamy się w szczególności na obiektywnej weryfikacji przyczyny i okoliczności powstania zdarzenia szkodowego,

 

 • diagnozujemy czynniki, które doprowadziły do zaistnienia zdarzenia inicjującego szkodę, wszelkie działania lub ich brak, należytą staranność lub rażące niedbalstwo mogące wystąpić po stronie czynnika ludzkiego,

 

 • w procesie dochodzeniowym określamy również wystąpienie działań mających znamiona czynów karalnych,

 

 • koncentrujemy się na rzetelnym określeniu zakresu uszkodzeń oraz ich wartości przy jednoczesnym wskazaniu działań minimalizujących rozmiar szkody,

 

 • wyciągamy wnioski, dokumentujemy i dajemy rekomendację minimalizacji lub całkowitego wykluczenia ponownego powstania zaistniałych zdarzeń,

UBEZPIECZENIA, Z KTÓRYCH LIKWIDUJEMY SZKODY:

 • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych / all risk
 • mienia od kradzieży i rabunku
 • maszyn i urządzeń od uszkodzeń
 • sprzętu elektronicznego
 • danych i nośników danych
 • casco taboru kolejowego
 • odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw
 • odpowiedzialności cywilnej przewoźnika / spedytora
 • mienia w transporcie - cargo
 • ryzyk budowy i montażu
 

OUTSOURCING LIKWIDACJI SZKÓD DLA TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH:

 

 • pełna likwidacja szkód (z analizą odpowiedzialności polisowej)
 • techniczna likwidacja szkód 
 • likwidacja prewencyjna szkód (zabezpieczenie pod kątem potencjalnego procesu likwidacyjnego szkody)
 • raport z miejsca szkody (określenie zakresu uszkodzeń / strat) 
 • opinia techniczna (wybrane aspekty: przyczyna powstania zdarzenia / wpływ czynników wewnętrznych lub zewnętrznych / oszacowanie lub weryfikacja wartości strat)
 • weryfikacja sum ubezpieczenia

LIKWIDACJA SZKÓD DLA FIRM POSIADAJĄCYCH PROGRAMY UBEZPIECZENIOWE (POLISY)

 
Ustalamy przyczynę powstania szkody
Weryfikujemy zakres uszkodzeń
 
 
Ustalamy ścieżkę działań związaną
  z naprawą lub odtworzeniem mienia
 
 
Oszacowujemy wartość strat - w trakcie usuwania szkód
 
 
Przygotowujemy rachunek strat
Kompletujemy dokumentację niezbędną dla pozyskania odszkodowania
(od Towarzystwa Ubezpieczeń lub bezpośrednio sprawcy) 


CO ROBIMY I JAK ZABEZPIECZAMY KLIENTÓW:

Spisujemy protokół, zabezpieczamy materiały (zdjęcia, świadkowie)

Wskazujemy jak ograniczyć rozmiar szkody, usunąć uszkodzenia, wznowić działania

Dla określenia bezspornej wartości szkody

Przygotowujemy pełne wyliczenie strat majątkowych i/lub finansowych związanych z wystąpieniem szkody wraz z określeniem podstawy prawnej roszczenia.

Dajemy wyłącznie obiektywne opracowanie będące podstawą dalszego procesu.

 
NA PRZESTRZENI PONAD 10 LAT LAT PRACY ZAWODOWEJ NASZ ZESPÓŁ ZDOBYŁ W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH UBEZPIECZENIOWYCH BOGATE DOŚWIADCZENIE LIKWIDACYJNE, ZATEM W SZCZEGÓLNOŚCI PODEJMUJEMY SIĘ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH SZKÓD:

TABOR KOLEJOWY

MASZYNY I SPRZĘT BUDOWLANY

BUDYNKI I BUDOWLE

MAJĄTEK DZIEŻAWIONY

I LEASINGOWANY

ŚRODKI OBROTOWE

RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE

INSTALACJE

INFRASTRUKTURA DROGOWA

POJAZDY OSOBOWE (SZKODY SERYJNE)

PRODUKTY I PÓŁPRODUKTY

MASZYNY I URZĄDZENIA

DAJEMY PEWNOŚC WYDAWANEJ DECYZJI O WYPŁACIE LUB ODMOWIE ODZSZKODWANIA

1. DAJEMY GWARANCJĘ WYPŁATY NALEŻNEJ KWOTY ODSZKOWANIA.

2. OSZCZĘDZAMY CZAS PODJĘCIA DECYZJI PRZEZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE POPRZEZ PRZYGOTOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI.